1:1 (Едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт). Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел.

За реализиране на 1:1 най-често се използват лаптопи или таблети и се предполага, че устройствата имат постоянна връзка с интернет.

Моделът 1:1 предполага, че учителите и учениците имат достъп до цялото съдържание, което интернет предлага (или друг голям набор от съдържание). Това е предпоставка за значителни промени в хода на учебния час, целите на занятието и процесите на преподаване и учене изобщо.

При модела 1:1 най-важен е учителският екип и организацията и планирането на учебните занятия.

Показател за работещ модел е, когато учениците и учителите използват устройствата си свободно и без инструкция във всеки учебен час и във всяка класна стая (или друга среда). Би трябвало устройствата да бъдат лични и да се носят вкъщи, свързаните към тях електронни профили (name@school.bg) да бъдат единния достъп до учебни ресурси и други хора. Електронните профили дават достъп до нужното съдържание (домашна работа, тестове, документи, бланки и пр.) навсякъде и по всяко време.

Да развие дигиталната компетентност на учители и ученици и да “стъпи” на технологиите като средство за учене и добиване на знания, умения и увереност във всички учебни часове, предмети, проекти.

По този начин се развиват умения за XXI век, пести се време в учебните часове и оптимизират учебните процеси. Поощрява се сътрудничество между учениците във всички учебни часове и задачи. Учениците и учителите се отдалечават от поведението на консуматори на услуги, които дигиталните технологии и интернет представят, и започват да използват уменията си, за да създават реални продукти и съдържание. Технологиите престават да бъдат изолирана, обособена част на учебния процес и се превръщат в естествен и достъпен инструмент за справяне с предизвикателствата.

+ Добро планиране на учебните занятия

+ Наличие на добре запознат учителски екип и организация като цяло

+ Устройствата могат да се използват във всеки учебен клас, всяка класна стая (или друга среда)

+ Учениците могат да използват устройствата свободно без допълнителни инструкции

+ Устройствата да бъдат лични и да се носят вкъщи, а свързаните профили (по модела name@school.bg) да бъдат единния достъп до учебни ресурси

+ Да има достъп до електронно съдържание (домашна работа, тестове, документи и тн) навсякъде и по всяко време.

Това е училище, което използва облачната платформа Google Workspace for Education и устройствата Chromebook по креативни и иновативни начини в учебния процес, и което има желание да споделя своя опит с други училища и да промотира продуктите на Google за образованието. Повече информация тук.

Нашия блог

Статии за училища, които внедряват модела 1:1, ще намерите в блога ни classroomtech.bg

БЛОГ

Изследване "Дигитален скок в българското училище - моделът "Едно към едно (1:1)"

СВАЛЕТЕ
...
...

Научете повече на специализирания сайт за Модел 1:1

КЪМ САЙТА